לקסיקון אנציקלופדי לתקשורת ועיתונות

ז
זאב, אהרון
עורך, משורר, איש חינוך ועסקן. ערך את "דבר לילדים", היה קצין חינוך ראשי, מורה בבית חינוך לילדי עובדים בתל-אביב ושליח ליהודי התפוצות