יום שני, 29 ביולי 2013
האוניברסיטה העברית, ירושלים