יום שני, 28 בנובמבר 2022
המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים