יום חמישי, 13 באוקטובר 2022
מתחם אשכול פיס ורחוב הארבעה, ת"א