יום ראשון, 18 באוגוסט 2019
הספרייה הלאומית, ירושלים