יום חמישי, 22 במרץ 2018
בית הוועד הפועל של ההסתדרות, תל-אביב