יום שלישי, 5 בדצמבר 2017
האוניברסיטה העברית, ירושלים