יום חמישי, 30 בנובמבר 2017
המרכז לארץ ישראל יפה, ת"א