יום שלישי, 25 ביולי 2017
אודיטוריום קריית חינוך, ניצן