יום רביעי, 6 באפריל 2016
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב