יום רביעי, 27 במאי 2015
בית הפרקליט, דניאל פריש 10 תל-אביב