יום שני, 17 בנובמבר 2014
האוניברסיטה הפתוחה, רעננה