יום רביעי, 26 במרץ 2014
האוניברסיטה העברית בירושלים