חברת מעריב-החזקות בע"מ הודיעה הבוקר כי תבחן את האפשרות לקיים שיתופי פעולה משמעותיים עם עיתונים אחרים, וכי בכוונתה לצמצם את היקפי הפעילות המודפסת.

בהודעה, שהועברה הבוקר לבורסה לניירות ערך, נכתב כי "דירקטוריון החברה הנחה אתמול את הנהלת החברה לערוך בחינה מקיפה להכנת תוכנית עסקית שבבסיסה בחינת שיתופי פעולה וסינרגיות עם עיתונים אחרים (כפוף לאישור הרשות להגבלים עסקיים)".

נוחי דנקנר וגיליון של "מעריב" (צילום מסך מערוץ 10 ותצלום ארכיון)

נוחי דנקנר וגיליון של "מעריב" (צילום מסך מערוץ 10 ותצלום ארכיון)

האפשרות שעיתון "מעריב" יתמזג בצורה זו או אחרת עם עיתונים אחרים נבחנת זה שנים. לפני כשנתיים וחצי הודיעה החברה לבורסה על כוונה לקיים שיתוף פעולה תוכני עם העיתון הכלכלי "גלובס". בעקבות רכישת "מעריב" על-ידי קבוצת אי.די.בי, הושקעו מחדש משאבים במוסף הכלכלי של העיתון, "עסקים", ונראה כי שיתוף פעולה זה ירד מהפרק.

כשנתיים קודם לכן דווח כי נבחנה ב"מעריב" האפשרות לקיים שיתוף פעולה תפעולי, של מערך ההפצה ושירות הלקוחות, עם עיתון "הארץ". גם שיתוף פעולה זה לא יצא אל הפועל, אך ככל שמשבר העיתונות המודפסת מחריף וההכנסות מפרסום ומנויים מצטמצמות, קיומו העצמאי של "מעריב" כעיתון דפוס יומי (הדפסה, הפצה, שירות לקוחות) הועמד בסימן שאלה. העיתון ממשיך להפסיד, ורואי-החשבון של החברה מצמידים זה זמן לדו"חות התקופתיים שלו אזהרת "עסק חי".

אם יבקש "מעריב" לבצע מיזוג כלשהו עם עיתון אחר, יהיה עליו לעמוד בתנאים של חוק ההגבלים העסקיים. לפי סעיף 17 לחוק, חל איסור למזג חברות במקרה שחלקן בכלל הייצור, המכירה, השיווק או הרכישה של נכס מסוים, או במתן שירות מסוים, עולה על מחצית, או שאחת מהן היא בעלת מונופולין. "מעריב" אינו מונופולין, וייתכן כי במקרה שימזג פעילות או יתמזג לגמרי עם עיתון "הארץ" או "גלובס", לא צפויה בעיה עקרונית עם תחולת המיזוג לפי החוק, שכן היקפי הפעילות של שני העיתונים יחדיו אינו מגיעים למחצית מהשוק.

עוד נמסר בהודעה שהעביר הבוקר "מעריב" לבורסה כי במקביל מתכוונת החברה לפתח ולחזק, באופן "מהותי", את המהדורה הדיגיטלית של העיתון, "תוך צמצום היקפי הפעילות המודפסת". בכך נראה כי הנהלת החברה חוזרת למתכונת שאליה כיוון הבעלים הקודם, זכי רכיב.

כאשר רכש רכיב את השליטה ב"מעריב" החלה הנהלת העיתון לצמצם את היקפי העיתון היומי במטרה להתמקד במהדורות הדפוס של סוף-השבוע ובפלטפורמות דיגיטליות. בטרם יצאה התוכנית כולה לפועל, מכר רכיב את חלקו לתאגיד אי.די.בי, והתוכנית הוקפאה. מאז הושקעו כספים דווקא בחיזוק המהדורה היומית המודפסת, מוסף העסקים גדל (ומאז צומצם) ואף הושק מוסף תרבות יומי (שמאז אוחד עם המוסף המגזיני היומי). כעת אפשר שבהנהלת החברה יאמצו מחדש את הכוונה להתמקד בפעילות דיגיטלית על חשבון עיתון הדפוס. לפי ההודעה לבורסה, תוכנית לשיתופי פעולה עם עיתונים אחרים וצמצום היקפי הפעילות המודפסת תובא בפני הדירקטוריון "בתוך מספר שבועות".

עוד עולה מהמשך ההודעה שנמסרה הבוקר לבורסה כי ההנהלה תבחן את מכירת השטח שבבעלות החברה בבת-ים, שם שוכנים בתי-הדפוס שלה. רק אחד מבתי-הדפוס משמש להדפסת העיתון. בית-הדפוס השני, דפוס לוין-אפשטיין, חדל באחרונה לקבל עבודות, ולפי ההודעה נראה כי הוא עתיד להיסגר כליל.