"כלכליסט", 19.2.14:

קנדי קראש מהעתיד. כלכליסט, 19.2.2014