ועדת הכספים של הכנסת קיימה אתמול דיון בנושא גביית אגרת רשות השידור, וזאת בשל כתבה של העיתונאי קלמן ליבסקינד ב"מעריב", שחשפה אי-סדרים מהותיים ומתמשכים באגף הגבייה.

במהלך הדיון קיבלה מבקרת הפנים של הרשות, איתנה גרגור, את רשות הדיבור כדי להביא בפני חברי-הכנסת ממצאים שאספה במסגרת דו"ח שהכינה על גביית האגרה ברשות. ח"כ סתיו שפיר (עבודה) ביקשה מגרגור עותק מהדו"ח, אך גילתה שלא יהיה פשוט להגשים את משאלתה.

"איפה מתפרסמים הדברים שנאמרים בדו"ח ועדת הביקורת?", שאלה ח"כ שפיר. "הפרוטוקול לא מתפרסם", השיבה גרגור. "מדוע?", שאלה ח"כ שפיר, "אתם רשות ציבורית". "אנחנו פועלים על-פי חוק חופש המידע", הסבירה גרגור.

"הדו"ח שלך מוכן כבר?", התעניין יו"ר הוועדה, ח"כ ניסן סלומיאנסקי. "הדו"ח מוכן, הופץ לכל הגורמים הרלבנטיים", השיבה גרגור. "אנחנו גורם רלבנטי, אנחנו לא קיבלנו את הדו"ח", העירה ח"כ שפיר. "הציבור שמשלם את האגרה הוא גם גורם רלבנטי, וגם הוא לא קיבל את הדו"ח".