במסגרת תצהיר שהגיש לאחרונה זליג רבינוביץ' לבית-הדין האזורי לעבודה בירושלים, טען עוזרו הבכיר של מנכ"ל רשות השידור כי תביעת דיבה שהגישה אגודת העיתונאים בתל-אביב בעקבות שידור כתבה על הבחירות למועצת העיתונות הסתיימה "בקול ענות חלושה בהליך גישור בעקבותיו שודרה הכתבה שוב באותו הנוסח ביחד עם הבהרה מטעם האגודה". כעת מתברר כי האמת היא שהכתבה כלל לא שודרה שנית. לא זו אף זו: בהסכם הגישור שנחתם בין הצדדים הוסכם במפורש כי הכתבה על הבחירות למועצת העיתונות לא תשודר שוב.

להורדת הקובץ (PDF, 908KB)

ההסכם, שנחתם באוקטובר האחרון על-ידי עו"ד אילן בומבך מטעם אגודת העיתונאים ועו"ד נחמן כהן-צדק מטעם רשות השידור, קובע כי הרשות תדאג לשדר במהדורת "מבט" הודעה שנוסחה בהסכמת הצדדים ומתייחסת לטענות בדבר הכתבה על הבחירות במועצת העיתונות. מיד בהמשך ההסכם נכתב כך: "מובהר בזאת כי ההודעה תיקרא כלשונה, ללא תוספות כלשהן, ולא תלווה בשידור חוזר של הכתבה ו/או כל חלק הימנה".

מרשות השידור נמסר בתגובה: "בעת התחלת הכנת התצהיר ובמקביל להליך הגישור הועלתה אפשרות זו (שידור הכתבה), כאשר בסופו של ההליך לא הוסכמה על הצדדים במלואה, אלא רק שודרה ידיעה עם עמדתה של האגודה וטענותיה לגבי שידור הכתבה".

ברשות השידור מגדירים את ההצהרה הבלתי נכונה של רבינוביץ' לבית-הדין לעבודה "טעות סופר" ומציעים לתקנה, לא על-ידי הגשת תצהיר מתוקן, אלא דווקא על-ידי תיקון המציאות. הרשות מציעה, כפוף להסכמת אגודת העיתונאים, לשדר את הכתבה במלואה שנית יחד עם תגובת האגודה.