שידורי "קשת", 3.11.13:

אשת חיל, מילים: מסורתי. "הכוכב הבא", שידורי קשת

תודות, נילי בן-גיגי, אגודת לדעת