שער "הפלס" (1.8.13):

 

הפלס, 32.7.2013

• תודות, ישורון תורג'מן