בית המשפט העליון נענה היום (3.9) לבקשת "העין השביעית", "הצלחה", "שקוף" ו"המקום הכי חם בגיהנום" וישדר בשידור ישיר את הדיון החריג בעתירה של התנועה לאיכות השלטון ואחרים נגד ביטול עילת הסבירות. הדיון יתקיים ב-12 בספטמבר בשעה 9:00, בהרכב של 15 שופטים. כמה ימים קודם לכן, ב-7 בספטמבר, יתקיים דיון בעניין אי-כינוס הוועדה לבחירת שופטים, שבעקבות בקשת העמותות יועבר גם הוא בשידור חי. העמותות מיוצגות בידי עורך הדין אלעד מן.

ב-24.7 אישרה מליאת הכנסת ברוב של 64 חברי כנסת את התיקון לחוק יסוד: השפיטה בקריאה שנייה ושלישית. התיקון מבטל את השימוש בעילת הסבירות בהחלטות שיפוטיות בנוגע להחלטות ממשלה ושרים. זהו החוק הראשון שעובר במסגרת חוקי ההפיכה המשטרית שמקדמת ממשלת נתניהו.

באופן חריג, בעתירה ידונו כל 15 שופטי בית המשפט העליון. פרט חריג נוסף הוא עמדתה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, שאותה הגישה היום. בהרב-מיארה מתחה ביקורת חריפה על התיקון לחוק וביקשה מבית המשפט לבטלו. בין היתר טענה בעמדה שהוגשה לבג"ץ כי התיקון פוגע קשות בעיקרון הפרדת הרשויות, שהוא לדבריה "בסיסי לשמירת אופיה של ישראל כמדינה דמוקרטית".

שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים כך שתישלט בידי הממשלה הוא נדבך נוסף של חוקי ההפיכה. עד שתצליח בכך, מסרב שר המשפטים יריב לוין לכנסה. בתנועה לאיכות השלטון עתרו נגד לוין ונגד הממשלה בדרישה שיכנסו את הוועדה. לטענת התנועה, אי כינוס הוועדה חרף המחסור החמור בשופטים יש בו משום הפרת החוק בידי שר המשפטים. עוד טוענת התנועה בעתירה, כי יש חשש שאי כינוסה של הוועדה "נגוע בחוסר תום לב ובשיקולים זרים" וכי הדבר "אינו מידתי ובלתי סביר בצורה קיצונית ופוגע באופן ישיר באזרחי המדינה וברשות השופטת".

הדיון בבית המשפט העליון על "חוק טבריה" (מתוך ערוץ היוטיוב של הרשות השופטת)

הדיון בבית המשפט העליון על "חוק טבריה" (מתוך ערוץ היוטיוב של הרשות השופטת)

בית המשפט העליון החל לפני כשלוש שנים בפרויקט ניסיוני לשידור דיונים נבחרים. בחלקו הראשון שודרו 12 דיונים בשידור ישיר בעתירות ובהליכים בעלי חשיבות ציבורית, במהלך השנה הנוכחית הוחלט על הרחבת הפרויקט. הדיון האחרון ששודר עסק בעתירה נגד "חוק טבריה", שנועד להיטיב ישירות עם מקורב של אריה דרעי שרצה להתמודד על ראשות העיר.

ההחלטה אילו דיונים לשדר נסמכת על סעיף 7 לנוהל השידורים, בו נכתב כי "אמת המידה המרכזית להמלצה על שידורו של דיון היא קיומו של עניין ציבורי בהעברת הדיון בשידור ישיר. לצד זאת ייבחנו שיקולים נוספים, לרבות: טיבו ומהותו של ההליך וכן ההשלכות שיהיו להעברת הדיון בשידור ישיר על זכויותיהם של בעלי הדין ושל צדדים נוספים, ובהן הזכות לפרטיות והזכות לשם טוב".

בבקשות לשידור החי נכתב: "מדובר בעתירות העוסקות בליבת הנושאים הנמצאים על סדר היום הציבורי במדינת ישראל נכון לעת הזו והנמצאים בלב מחלוקות ופולמוס, ועל כן אין ספק שמדובר בעניין בעל חשיבות ציבורית גדולה. הוא נוגע לאזרחי ישראל, רובם ככולם, וקשור לנורמות הנוגעות למינויים, לרשות השופטת והמבנה המשטרי בישראל ובהוראות חוק מרכזיות אחרות. [...] חשיבותו של התיק האמור לציבור גדולה וראוי כי בית המשפט הנכבד ישקול את אפשרות שידורו נוכח מאפייניו, ובשל כך שהוא נוגע לציבור רחב, בסוגיות ליבה".

להורדת הקובץ (PDF, 1.18MB)

להורדת הקובץ (PDF, 398KB)