בין ממצאי המחקר: אמצעי התקשורת צריכים לדווח על אירועי טרור, אך העיתונאים העוסקים בכך אינם רשאים לראות עצמם כמשקיפים מנותקים. המחבר מנתח את התנהגות אמצעי התקשורת באירועי טרור שונים, ומציע מתווה להנחיות שיבטיחו שהסיקור ייעשה בצורה אתית ואחראית, מבלי לסכן חיים אדם ומבלי לשרת את מטרותיהם של הטרוריסטים.

לקריאת המחקר