במחקר שנערך לסיכום שנת 2005 נמצא כי בדומה למחקר משנת 1995 שימשו הנשים ככתבות פחות מגברים (23 אחוז נשים, לעומת 77 אחוז גברים בממוצע), הן היו צעירות מהגברים ששימשו בתפקידים זהים, ומודרו לתחומי סיקור ופרשנות מוגדרים. נושאי הדיווח של נשים התמקדו בסוגיות כלכליות-חברתיות (עוני, אבטלה, שביתות), בעוד ששאר התחומים היו נחלתם הכמעט בלעדית של הגברים.

דיווח על המחקר מאתר אייס והרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו. למידע נוסף באתר שדולת הנשים