הטכנולוגיות החדשות השפיעו במידת-מה על שיטות העבודה העיתונאיות, אולם לא חוללו מהפכה של ממש בדרך שבה כתבי החדשות משיגים ידיעות בפועל. הטלפון הקווי והנייד הם ערוצי המידע העיקריים, ואילו האינטרנט והסיקור הבלתי אמצעי (נוכחות פיזית במקום האירוע) נותרו בשוליים.

המחקר נערך בשנת 2001, אולם ממצאים ראשוניים ממחקר נוסף שנערך בשנת 2007 מגלים כי לא חלו שינויים משמעותיים בדרך העבודה העיתונאית גם במועד זה. המאמר מתפרסם בגיליון מס' 1 של "מסגרת מדיה", כתב-עת ישראלי לתקשורת היוצא לאור על-ידי האגודה הישראלית לתקשורת והרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו.

לקריאת המחקר