באיגוד עובדי תעשיית הקולנוע והטלוויזיה בישראל (אקט) טוענים במכתב ששיגרו לתאגיד השידור הישראלי כי בצילומי סדרת הטלוויזיה "מנאייכ" הועסקו עובדים מעבר לשעות העבודה עליהן הוסכם עם חברת ההפקה, יואב גרוס הפקות. התלונה של אקט מתייחסת לצילומי העונה השלישית של הסדרה "מנאייכ". באיגוד טוענים כי אנשי צוות נאלצו לעבוד יותר מ-12 שעות ביממה.

בחברת ההפקה מודים רק ב"חריגות קלות" ומאשימים את התאגיד בחוסר תקצוב, כך לפי התשובה שנתנו לאקט. בתאגיד הגיבו לפניית "העין השביעית" וטענו כי הבהירו לחברת ההפקה שחריגות משעות העבודה הן הפרות של ההסכם שנחתם עם התאגיד, וכי בחברת ההפקה התחייבו כי התנהלות כזו לא תחזור על עצמה.

"בין איגוד אקט לבין חברת ההפקה הושג הסכם המסדיר שאורך יום העבודה לאיש צוות לא יעבור את 12 שעות בהפקת העונה השלישית של 'מנאייכ', כמקובל בתעשייה מזה למעלה משנה", נכתב במכתב של אקט שהופנה לאל פרייפלד, סמנכ"לית הטלוויזיה בתאגיד, ולקובי נוסבאום, מפיק ראשי בחטיבת הטלוויזיה. "למרות זאת", ממשיך המכתב, "נוכחנו לדעת שאנשי הצוות נדרשים לעבוד מעל ל-12 שעות בלא מעט מימי הצילומים".

באקט מביאים את תגובת יואב גרוס הפקות, לפיה "תאגיד השידור הישראלי הוא שלא מאפשר להפקה את התקציב הדרוש לעמוד בהתחייבויותיה כלפי האיגוד וכלפי אנשי הצוות לעניין שעות העבודה".

"מן הראוי", מסכם המכתב של אקט, "כי התאגיד, חוד החנית של התעשייה וגוף ציבורי הממומן מכספי הציבור, לא יטמון את ראשו בחול, ויפעל על מנת שבהפקותיו יתוקצבו כך שזכויות אנשי הצוות יישמרו, ושהם לא יהיו חשופים לסיכונים בטיחותיים, בריאותיים ומקצועיים הנובעים מעבודה ממושכת בתנאים פיזיים קשים".

"התאגיד פעל באופן מיידי והבהיר באופן חד-משמעי להפקה שהתנהלות כזו אינה מקובלת ואינה על פי ההסכמים שנחתמו בינה לבין התאגיד", נמסר כאמור מהתאגיד בתגובה לפניית "העין השביעית", "עוד הובהר כי התאגיד לא יקבל התנהלות מסוג זה וכי הדבר מעמיד בסיכון את המשך ההפקה. חברת ההפקה התחייבה כי מצב זה לא יישנה".

ביואב גרוס הפקות מסרו בתגובה לפניית "העין השביעית" כי "ככלל ההפקה עמדה בהתחייבויותיה כלפי הצוותים לימי צילום שאורכם 12 שעות. האירועים הנטענים במכתב היו בודדים ואין מדובר היה בנוהג שכיח בהפקה שהתנהלה כסדרה לאורך כל תקופת הצילומים. נשוב ונאמר שאנו מחויבים לשמירה מוחלטת של תנאי העבודה וזכויות אנשי הצוות ופעלנו באופן אישי מול כל אחד מהם בעניין החריגות הנ"ל".