כונסי הנכסים של מניות "ידיעות אחרונות", שהיו בעבר בבעלות חברת בראון-פישמן תקשורת ושועבדו לבנק הפועלים, מבקשים מבית-המשפט לדחות את בקשת הנאמן לנכסיו של טייקון התקשורת פושט הרגל לתבוע את ארנון (נוני) מוזס, המו"ל הנאשם בשוחד ובעל השליטה בקבוצת ידיעות-אחרונות. הכונסים הם עורכי-הדין פיני רובין וירון אלכאוי.

הנאמן, עו"ד יוסף בנקל, ביקש לפני כחצי שנה להגיש תביעה בגין התנהלות פסולה של מוזס, של קרובת משפחתו מרים נופך-מוזס ושל נושאי משרה אחרים בקבוצת ידיעות-אחרונות, התנהלות שהסבה לחברת בראון-פישמן "נזקי עתק", כך לטענת החברה. עו"ד בנקל חזר למעשה על טענות שטען בעבר בעל מניות אחר ב"ידיעות אחרונות", דוד ליבר (יורש מניות דב יודקובסקי), ואף חבר בבקשתו לעורך-דינו של ליבר, עו"ד עופר פירט. השופטת בתיק הפירוק, איריס לושי-עבודי, בפסק-דין שנתנה בעבר, התעלמה מטענות אלה.

הטענות של ליבר, וכעת של בנקל, נגד מוזס, הן בעיקרן על הפסד של מאות מיליוני שקלים מכספי החברה ע"י מוזס בשל השקעות כושלות בנגזרים ובמט"ח ובשל מכירה במחיר נמוך של אופציות לרכישת מניות חברת HOT (על מנת להיטיב עם בעל השליטה ב-HOT, פטריק דרהי, שהלווה כסף למוזס). מוזס ונופך-מוזס הכחישו מכל וכל את הטענות, גם כשעלו על-ידי ליבר וגם כעת.

בעל השליטה בקבוצת "ידיעות אחרונות" ארנון (נוני) מוזס ובעל המניות מרים (מימי) נופך-מוזס (צילומים: קוקו ואורן פרסיקו)

בעל השליטה בקבוצת "ידיעות אחרונות" ארנון (נוני) מוזס ובעל המניות מרים (מימי) נופך-מוזס (צילומים: קוקו ואורן פרסיקו)

כונסי הנכסים רובין ואלכאוי, טוענים כי אחד הסעיפים בהסכם המכר של מניות ידיעות-אחרונות חוסם את האפשרות של חברת בראון-פישמן להגיש תביעה נגד העיתון ומי מטעמו, לרבות נושאי משרה, דירקטורים ובעלי מניותיו.

עוד מזכירים כונסי הנכסים כי "עמדת עו"ד בנקל כיום לפיה בראון-פישמן תקשורת רשאית להגיש תביעה נפרדת מכוח מניות הכינוס כבר נדחתה ע"י בית משפט נכבד זה בהחלטה שאישרה את המכר, במסגרתה הבהיר בית המשפט הנכבד במפורש (לעניות דעתנו) שתרחיש של הגשת תביעה מעין זו ע"י בראון-פישמן תקשורת אינו מתקבל על הדעת בנסיבות שניתן ויתור מטעם כונסי הנכסים".

בשולי הדברים מציינים כונסי-הנכסים כי בעוד עו"ד בנקל טוען כי הגיש את הבקשה בעקבות החלטות שהתקבלו בחברת בראון-פישמן תקשורת, הרי שהם עצמם "לא מודעים להחלטות הנ"ל" וזאת "על אף שהם מונו במסגרת הכינוס גם על מלוא המניות המשועבדות" של החברה.

3642-08-16