חברת הוצאת עתון הארץ בע"מ תשלם 40 אלף שקלים למחלק עיתונים לשעבר שהגיש תביעה בטענה לפיטורים שלא כדין.

מיכאל גרצמן חילק את מקומון "השקמה" של קבוצת "הארץ" במשך כ-17 שנה, עד שפוטר בשנת 2020 על רקע התפרצות מגפת הקורונה והמשבר הכלכלי שבא בעקבותיה. בתביעה שהגיש לפני כשנה וחצי, באמצעות עו"ד שלמה בכור, טען גרצמן כי מעולם לא זומן לשימוע וכי לאורך כל שנות עבודתו לא קיבל תשלום בגין ימי חג. לפיכך דרש פיצוי בסך כ-250 אלף שקלים.

ב"הארץ" טענו, באמצעות עו"ד אור איבשיץ, כי נערך לגרצמן שימוע כדין והוא פוטר רק אחרי ששולמו לו כל הזכויות המגיעות לו. בחברה אף הציגו הסכם עליו חתם גרצמן שמאשר את סיום העסקתו ומבהיר כי אין לו טענות כלשהן כלפי החברה.

בדיון שנערך בבית-הדין האזורי לעבודה בת"א בפני השופט תומר סילורה טען בא-כוחו של התובע כי גרצמן מעולם לא קיבל את הזימון לשימוע וחתם על כתב הוויתור כי נאמר לו שאחרת לא יקבל פיצויי פיטורים כלל.

לאחר שהצדדים הסמיכו את בית-הדין לעבודה לפסוק לפשרה בהליך ללא הנמקה, לפיצוי בטווח שבין 20 ל-50 אלף שקלים, פסק השופט סילורה כי העיתון יפצה את גרצמן ב-32 אלף שקלים כפיצוי פיטורים מוגדלים ועוד 8,000 שקלים בגין שכר-טרחת עו"ד.

25484-03-21