ב"מקור ראשון" פורסם בסוף השבוע האחרון סקר דעת קהל שנערך בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בלבד אף שכמעט כל השאלות שכלל היו רלוונטיות במידה זהה ליהודים ולשאינם יהודים. הדבר מנוגד להיגיון המקצועי ולתקנון האתיקה העיתונאי.

לכבוד צום ט' באב הוקדש מוסף "מוצ"ש" של "מקור ראשון" לנושא "שנאה". במסגרת זו נכלל בו סקר דעת קהל שהחריג ערבים. המניע לעריכת הסקר הוא אירוע בתולדות העם היהודי, והוא כלל שאלה אחת שניתן לטעון שהיא רלוונטית ליהודים בלבד ("האם אתם חושבים שיש בישראל כיום יותר שנאה בין חלקי העם מאשר בעבר?"), אך את כל יתר השאלות שנכללו בו ניתן היה להפנות באותה המידה לישראלים שאינם יהודים:

"איזה מעובדי המדינה אתם הכי לא סובלים, אם בכלל?"; "איזה מהמגזרים הבאים לדעתכם זוכה שלא בצדק להכי הרבה שנאה והכפשות?"; "מה העיסוק או הפעולה הכי שנואים עליכם?"; "מי האישיות הפוליטית שאתם הכי לא סובלים, אם בכלל?"; ו"מה התכונה השנואה ביותר עליכם?".

בשולי הכתבה נכתב כי הסקר התבסס על מדגם שערכו שלמה פילבר וצוריאל שרון באמצעות חברת דיירקט פולס וכלל 474 נדגמים בני 18+ מקרב "כלל האוכלוסייה היהודית בישראל".

מוסף "מוצ"ש" של "מקור ראשון", 16.7.2021

חלק מהשאלות בסקר הניבו תשובות שמתייחסות באופן מובהק לחברה הערבית בישראל. כך, לדוגמה, כ-10% מהמשיבים על הסקר טענו כי "הערבים" הם המגזר שזוכה שלא בצדק להכי הרבה שנאה והכפשות. 9% מהמשיבים השיבו כי ח"כ אחמד טיבי הוא האישיות הפוליטית שהם הכי לא סובלים. לו היה מתבסס הסקר על מדגם מייצג של כלל האוכלוסייה בישראל, ולא של היהודים בלבד, מותר להניח כי התוצאות היו שונות.

סקרי אפרטהייד, כלומר סקרים שמפלים קבוצת אוכלוסייה ללא הצדקה עניינית, אסורים לפי תקנון האתיקה של מועצת העיתונות.

שתי ערכאות בבית-הדין לאתיקה של המועצה קבעו כי מדובר בנוהג פסול ובעל השלכות מסוכנות. "כללי האתיקה משמיעים בקול גדול שחופש העיתונות אינו החופש לפרסם דברים המדירים קבוצה מסוימת, ובפרט לא קהילה, עדה או מיעוט", פסק בית-הדין לאתיקה. "[...] כאשר הסקר רלבנטי לכלל הציבור, יש לערוך אותו בקרב כלל הציבור".

רק לאחרונה הרשיע בית-הדין לאתיקה את "ישראל היום", שכמו "מקור ראשון" נמצא בבעלות משפחת אדלסון, בגין פרסום סקרים מדירים. מדוע פרסמו ב"מקור ראשון" סקר שהדיר כחמישית מאזרחי המדינה מהסקר? עורך העיתון חגי סגל לא השיב לפניית "העין השביעית".