שופטת בית-משפט השלום בתל-אביב דנה אמיר זיכתה את השדרן וחבר-הכנסת לשעבר ינון מגל מעבירת איומים. מגל פִרסם בטוויטר ובתוכניתו ברדיו 103FM אמירות בקשר לפעיל החברתי עו"ד ברק כהן: "האמת שהיה צריך פשוט לתת לו בקבוק בראש, אבל אנחנו בחורים עדינים" ו"באופן אמיתי במזרח התיכון הוא היה מקבל בקבוק בראש, אבל אנחנו אנשים עדינים". בגין אמירות אלה הגיש כהן נגד מגל קובלנה פלילית.

השופטת אמיר פסקה כי "לא מתקיים במקרה זה היסוד העובדתי הנדרש להרשעה בביצוע עבירת איומים, כך שאין המדובר באיום 'בפגיעה שלא כדין בגופו, בחירותו, בנכסיו, בשמו הטוב או בפרנסתו' של הקובל על-פי המבחן האובייקטיבי אשר פורט לעיל", זאת משום ש"מדובר בדברים אשר נוסחו באופן ברור בדרך של 'תנאי בטל', ומשמעותם היא דווקא הבטחה שלא לפגוע בקובל פיזית (לצד הבעת מורת רוח מהתנהלותו)".

השופטת אמיר פסקה גם כי לא מדובר ב"איום מרומז", משום ש"במקרה זה לא הונח כל מסד עובדתי המבסס טענה שלפיה המדובר בהתנהלות דומה להתנהלות נטענת של ארגוני פשיעה, הן בקשר למיהותו של הנאשם, והן בקשר לנסיבות. אין בכך שהנאשם אמר את הדברים מתוך כעס ומורת רוח על התנהלות הקובל כדי להביא למסקנה שהמדובר באיום מפיו". תחושתו הסובייקטיבית של כהן כי מדובר באיום, מוסיפה השופטת, אינה מספיקה להרשעה בעבירת איומים.

32971-07-20