שופטי משפט המו"לים דחו את בקשת חדשות 12, אליה הצטרפו כלי תקשורת נוספים, להתיר את פרסום קטעי הווידיאו והאודיו שמוקרנים ומושמעים במהלך דיוני ההוכחות במשפט. השופטים נימקו את החלטתם בחשש פן פרסום הקטעים הללו ישפיע על עדים שטרם נחקרו וכן בשל חשש לפגיעה בפרטיותם של המתועדים.

לפי השופטים, העובדה כי ניתן לדווח על הנאמר בביהמ"ש מספיקה כדי למלא את עיקרון פומביות הדיון. זאת למרות שבפועל, התנאים בהם נערך המשפט לא מאפשרים לעיתונאים לדווח במלואם על קטעי הווידיאו והאודיו המוצגים בפני בית המשפט, ותמליליהם לא מופיעים בפרוטוקולים הרשמיים.

ימים ספורים לפני תחילת שלב העדויות במשפט שבו נאשמים ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעלי השליטה לשעבר ב"וואלה" בני-הזוג שאול ואיריס אלוביץ' ובעל השליטה ב"ידיעות אחרונות" ארנון (נוני) מוזס, פנו גיא פלג וחדשות 12 אל בית-המשפט בבקשה כי יתיר להם לפרסם את חומרי החקירה שיוצגו במהלך הדיונים, וכי יורה למדינה להעביר אליהם מדי יום את ההקלטות שבהם יעשה שימוש במהלך אותו יום דיונים.

בבקשה, שהוגשה באמצעות עורכי-הדין ישגב נקדימון, דקלה בירן ונוי הדר, נטען כי "מדובר בראיות בעלות עניין ציבורי מן המעלה הראשונה", וכיוון שהקטעים יוקרנו בישיבות פומביות של המשפט, הם "מהווים חלק בלתי נפרד מפרוטוקול של דיון המתנהל בדלתיים פתוחות" ועל כן פרסומם הינו פועל יוצא של עקרון פומביות הדיון. אל בקשת חדשות 12 הצטרפו חדשות 13 וכאן 11.

הנאשם נתניהו התנגד לבקשת חדשות 12.הבקשה, כך טען באמצעות באי כוחו עורכי-הדין בעז בן-צור ועמית חדד, "היא למעשה בקשה מפורשת לקיים מעין משפט מקביל לזה המתקיים בבית המשפט הנכבד – גם בזירה התקשורתית". לטענת ראש הממשלה, "זאת אין להתיר" משום שפרסום קטעי חקירה על ידי התקשורת "עלול להשפיע בצורה פסולה על הציבור, על ההליך המשפטי ועל העדים שטרם העידו בפני בית המשפט הנכבד". נתניהו התריע מפני "עריכה סלקטיבית" וטען כי אין בהליך נגדו "נסיבות מיוחדות" המצדיקות את הפרסום.

הנאשמים בני-הזוג אלוביץ' התנגדו אף הם לבקשת חדשות 12. באמצעות עורכי-הדין ז'ק חן, מיכל רוזן-עוזר, נעה פירר ויהל דאר טענו בני-הזוג אלוביץ' כי יש צורך ב"שמירה על כבודם של עדים וחשודים", קיים "אינטרס של לביישם שלא לצורך" וישנו "חשש להשפעה על עדים אחרים". ממילא, טענו, "אין כל מניעה לפרסם תמליל של הדברים המושמעים ומוקרנים ובכך לא יפגע עקרון הפומביות".

הנאשם מוזס התנגד גם כן לבקשת חדשות 12. באמצעות עורכות-הדין נוית נגב ואיריס ניב-סבאג טען מוזס כי חשיפת חומרי חקירה בפני עדים עתידיים עלול "לגרום לפגיעה בתקינות ההליך השיפוטי".

הפרקליטות לא התנגדה מפורשות אלא טענה בתגובה, כי אין כל בסיס משפטי המאפשר להורות לה לספק חומרים לתקשורת. וממילא, צוין בתגובה שהוגשה בידי עורכי-הדין ד"ר אלון גילדין וקרן צביטר-לצטר, לעיתונאי חדשות 12 בעלי היתר כללי לעיון בתיק בית-המשפט האפשרות לפרסם כרצונם מכוח היתר זה.

שופטי משפט המו"לים ונתניהו, רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם (צילום: עמית שאבי)

שופטי משפט המו"לים ונתניהו, רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם (צילום: עמית שאבי)

שופטי ההרכב, רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם, קיבלו את טענות הסנגורים ודחו את בקשת חדשות 12. "עולה חשש כי פרסומם [של הקלטות וידיאו ואודיו] ישפיע על עדים שטרם העידו", כתבו השופטים בהחלטתם. "לא למותר להדגיש, כי ההליך מצוי בראשיתו, וצפויים להעיד בו עדים רבים. החשש האמור מתחדד נוכח אופיו של תיעוד חזותי או קולי, שיש בו 'תוספת צבע'. בין היתר, על רקע חשש זה, אף דחה בית המשפט העליון עתירה בעניין שידור ישיר של הדיונים בהליך זה".

השופטים הוסיפו כי "לשיקולים אלה מצטרפים שיקולים נוספים, הנוגעים לכבודם ופרטיותם של עדים וחשודים. [...] זאת ועוד, בהתחשב בכך שאין מניעה לפרסם תמליל של הדברים המושמעים באולם בית המשפט, קשה לראות באיסור לפרסם קטעים מוקלטים משום פגיעה משמעותית בעקרון פומביות הדיון".

בהקשר זה יצוין כי ההקלטות שמוקרנות ומושמעות בדיוני משפט המו"לים אינן ניתנות לתמלול על-ידי התקשורת ואינן מופיעות בפרוטוקול הרשמי של הדיונים. נציגי העיתונות, מלבד שני נציגי פול מתחלפים, ספונים בחדר נפרד בבית-המשפט המחוזי בירושלים, הרחק מהאולם שבו מוקרנים ומושמעים ההקלטות. לרשותם עומד מסך המשדר את הנעשה בדיון, אולם הקטעים שמוקרנים לעדים ולשופטים אינם נראים בו, מה עוד שאיכות השמע אינה מאפשרת תמלול של תוכן ההקלטות. שני העיתונאים שבכל זאת מורשים להיכנס לאולם הדיונים עצמו מושבים בתא, הרחק ממסך המאפשר צפייה בקטעים המוקרנים ושמיעה.

ניתן היה להתגבר על קושי זה, גם אם באיחור רב, אילו בפרוטוקולי הדיון הרשמיים שרואים אור כשבוע לאחר מועד כל דיון היה נכלל תמלול של ההקלטות שמושמעות בו, אולם פרוטוקול הדיון מיום 7.4.2021, הפרוטוקול היחיד שזמין ברגע זה ומתעד דיון שבו הושמעה הקלטה, לא כולל תמלול של ההקלטה עצמה.

קטע מפרוטוקול הדיון במשפט המו"לים, 7.4.2021

"בסיכומו של דבר, גובר האינטרס של ניהול משפט תקין והגנה על זכויות הנאשמים על פני עקרון פומביות הדיון", הכריעו השופטים ודחו את בקשת חדשות 12.

67104-01-20

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 441KB)