אתמול דיווח אתר mako על ממצאי סקר דעת קהל שנערך בקרב מדגם מייצג של יהודים בלבד, על אף שהסוגיות שבחן נוגעות לכל החברה בישראל, יהודים וערבים כאחד.

בנוסף, הדיווח באתר, מאת ניב שטנדל, נוסח באופן מטעה כך שהקוראים היו עלולים להבין כי ממצאי הסקר מייצגים את עמדות כלל הציבור, ולא את עמדות הציבור היהודי בלבד.

"סקר ממשלת החלומות", שבוצע באמצעות חברת דיאלוג, נועד לשבץ את המועמדים המועדפים על הציבור לשרים בממשלה הבאה. הנשאלים בחרו מי המועמד המועדף עליהם לראשות הממשלה ומשרדי הממשלה המרכזיים כמו גם לנשיאות המדינה. על אף ש-17% מבעלי זכות הבחירה הם ערבים, הסקר בוצע בקרב "מדגם ארצי מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל".

בעוד המידע על זהות הנשאלים הופיע בפיסקה האחרונה של הדיווח על הסקר, בכותרת שבראש העמוד נכתב על "סקר ממשלת החלומות של ישראל", בכותרת המשנה הוזמנו הקוראים לגלות "מיהם האנשים שהציבור הישראלי" מעדיף בממשלה ולאורך כל הדיווח לא נרמז אפילו שהנתונים מתבססים על סקר שבוצע בקרב יהודים בלבד. ההיפך הוא הנכון. הכתב שטנדל תיאר את ממצאי הסקר כ"ממשלת החלומות של הישראלים".

סקרי אפרטהייד, כלומר סקרים שמפלים קבוצת אוכלוסייה ללא הצדקה עניינית, אסורים לפי תקנון האתיקה של מועצת העיתונות.

שתי ערכאות בבית-הדין לאתיקה של המועצה קבעו כי מדובר בנוהג פסול ובעל השלכות מסוכנות. "כללי האתיקה משמיעים בקול גדול שחופש העיתונות אינו החופש לפרסם דברים המדירים קבוצה מסוימת, ובפרט לא קהילה, עדה או מיעוט", פסק בית-הדין לאתיקה. "[...] כאשר הסקר רלבנטי לכלל הציבור, יש לערוך אותו בקרב כלל הציבור".

זאת ועוד, בית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות אסר במפורש גם ניסוח כותרות מטעות, שמהן ניתן להסיק כי ממצאי סקר שנערך בקרב יהודים בלבד מייצגים את עמדת כלל הציבור. לפי בית-הדין לאתיקה, שעסק במקרה דומה שפורסם בעיתון "בשבע", "הצגתה בכותרת של עמדת 'הישראלים', 'תושבי ישראל' או ה'ציבור', כאשר הלכה למעשה מדובר בעמדת מדגם ה'יהודים' – פשוט מטעה. לא היה כל קושי לומר במפורש בכותרת כי מדובר בעמדת ה'יהודים'. לא היה כל צורך להאריך את הכותרת על מנת לדייק, מכאן, שהרושם המטעה העולה מן הכותרת – אין מקורו בניסיון לתמצת את העיקר".

עורך mako איתי ולדמן שנמצא בחופשה הפנה את "העין השביעית" למנכ"ל אורי רוזן. רוזן הפנה לדוברת שירי לוי, שטרם הגיבה.