"חדשות הערב", כאן 11, 30.12.2020​

• תודה, אברהם גרינצייג