החלטת בית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות בעניינו של ארנון (נוני) מוזס ספגה תוך כמה שעות בקשת ערעור, וגילוי דעת שהבהיר כי בטעות יסודה. עמותת הצלחה הגישה לבית הדין תלונה לפיה יש להכריז כי על מוזס, המו"ל והעורך האחראי של "ידיעות אחרונות", לפרוש מתפקידיו בשל הקלון הכרוך בכך שהוא נאשם בפלילים. מוזס עומד למשפט באשמה שהעניק לראש הממשלה נתניהו שוחד בדמות הטיית הסיקור בקבוצת "ידיעות אחרונות" בתמורה לתמיכתו של נתניהו בחוק שיפגע במתחרה "ישראל היום".

להחלטה של בית הדין של מועצת העיתונות משמעות סמלית בעיקר, מאחר שאין למועצה יכולות אכיפה כלשהן, אולם גם הצהרה סמלית זו סירב הרכב בית הדין לתת וקבע כי למרות שבמעשיו של מוזס יש קלון, ולמרות שלפי תקנון האתיקה של מועצת העיתונות קלון כזה מחייב אותו לפרוש מתפקידיו בעיתון, הרי שדינה של התלונה של עמותת "הצלחה" להידחות משום שהסעיף העוסק בכך נמחק מתקנון האתיקה.

בלב הערעור הטענה כי הסעיף שבגינו הוגשה התלונה הועבר כלשונו מתקנון האתיקה אל נהלי בית-הדין, ועל כן עודנו בתוקף. עוד קודם להגשת הערעור הבהירו שניים מחברי הצוות שניסח את התקנון החדש כי ההחלטה של בית-הדין לא היתה במקומה, שכן הסעיף לא באמת בוטל.

"לא בוטל, אלא הועבר"

היום לפנות בוקר פורסמה החלטת בית-הדין לאתיקה בתלונת עמותת הצלחה נגד מוזס ו"ידיעות אחרונות". התלונה, שהוגשה באמצעות עו"ד אלעד מן (המשמש גם כיו"ר עמותת "העין השביעית"), התבססה על סעיף 25א' בתקנון האתיקה של מועצת העיתונות, בנוסח שהתקיים עד לחודש שעבר.

הסעיף קרא כך: "עיתונאי שהוגש נגדו ע"י המדינה כתב אישום בשל עבירה פלילית, ידון בעניינו בית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות ויקבע אם יש בעבירה המיוחסת לו קלון למקצוע העיתונאות. קבע בית הדין לאתיקה שבאותה עבירה יש קלון למקצוע העיתונאות, יהיה רשאי לחייב את העיתון להשעות את העיתונאי מעבודתו העיתונאית במידה הראויה, כפי שיקבע בית הדין לאתיקה על פי העבירה ועל פי מכלול הנסיבות, וזאת עד להכרעת הדין הסופית".

על רקע הגשת כתב אישום נגד מוזס באשמת שוחד לראש הממשלה בנימין נתניהו, טען עו"ד מן כי מוזס מואשם בעבירות שיש עמן קלון למקצוע העיתונות וכי יש להשעותו מתפקידו כ"עורך אחראי" של העיתון וכן מכל תפקידיו בדירקטוריון החברות השונות בקבוצה.

בית-הדין לאתיקה, בראשות עו"ד חנוך קינן, מצא כי אמנם בעבירות בהן מואשם מוזס יש קלון למקצוע העיתונות, אולם כיוון שהסעיף מכוחו הוגשה התלונה הוסר מהנוסח המעודכן של תקנון האתיקה, אין מקום לקבל את התלונה.

"האמירה הנורמטיבית לא השתמעה לשתי פנים: הסעיף הוא ראוי, חשוב, ויש לשמור עליו ולא לבטל אותו. אין חולק על כך שאדם המואשם בעבירה שבית הדין קובע כי יש בה קלון למקצוע העיתונאות, עובר מיניה וביה על תקנון האתיקה"

שעות בודדות לאחר פרסום ההחלטה הפיצו ד"ר תהילה שוורץ-אלטשולר ופרופ' יחיאל לימור, שנמנו עם הצוות שניסח את התקנון החדש, גילוי דעת ולפיו ההחלטה לא היתה במקומה שכן הסעיף לא באמת בוטל.

סעיף 25א' לתקנון, הבהירו, "לא בוטל אלא הועבר, ככתבו וכלשונו, מתקנון האתיקה אל נוהל בית הדין לאתיקה ואושר בתוכו".

השניים הסבירו כי "הטעם לכך, שהוצג בפני נשיאות מועצת העיתונות ואושר על ידה, היה שתקנון האתיקה איננו כולל סנקציות והוראות לגביהן ולכן נכון למקם את הסעיף בנוהל בית הדין לאתיקה. האמירה הנורמטיבית לא השתמעה לשתי פנים: הסעיף הוא ראוי, חשוב, ויש לשמור עליו ולא לבטל אותו. אין חולק על כך שאדם המואשם בעבירה שבית הדין קובע כי יש בה קלון למקצוע העיתונאות, עובר מיניה וביה על תקנון האתיקה. לכן, בכל הכבוד, הסתמכותו של בית הדין [...] על כך שהסעיף בוטל, איננה במקומה".

עו"ד מן הגיש ערעור רשמי על ההחלטה, מסיבה דומה. עמותת הצלחה דורשת לבטל את החלטת בית-הדין, לקבל את התביעה ולהורות על פרסום החלטת ערכאת הערעור בכל כלי התקשורת החברים במועצה.

לפי הערעור, בית-הדין לאתיקה שגה כשקבע כי אין עוד תחולה לסעיף 25א' לתקנון, בנוסחו הקודם, שמכוחו הוגשה התלונה. עו"ד מן מצטט מגילוי הדעת של אלטשולר-שוורץ ולימור ומוסיף כי עמותת הצלחה "מצרה צער רב על כך שבית-הדין אינו מקבל הודעות ואינו מודע ככל הנראה לכללים הדיוניים העדכניים לפיהם הוא יושב בדין ומפעיל את סמכותו כבית-דין לאתיקה של מועצת העיתונות".

עוד קובל עו"ד מן בין היתר על כך שלא ניתנה לו ההזדמנות לטעון בפני בית-הדין על עניין תחולת הסעיף, וטוען כי גם אם סעיף 25א' אכן היה מתבטל ראוי היה להרשיע את מוזס בהפרה של שלל סעיפים אחרים בתקנון האתיקה המעודכן, המתייחסים לחופש העיתונות, נאמנות לאמת, ניגוד עניינים ושימוש לרעה במעמד העיתונאי.

עמותת הצלחה דורשת לקבוע את הדיון בערעור בהקדם.