בית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות דחה פה אחד את התלונה שקראה להשעות לאלתר את מוזס, בעל השליטה בעיתון והעורך האחראי, מכל תפקיד עיתונאי ב"ידיעות אחרונות" על רקע העמדתו לדין באשמת שוחד. אמנם להחלטת בית הדין של מועצת העיתונות משמעות סמלית בעיקר, מאחר שאין ביכולתו לאכוף את החלטותיו, ובכל זאת החליטו חברי בית הדין לדחות את התלונה.

חברי בית-הדין קבעו כי על אף שמוזס הואשם בעבירה שיש עמה קלון למקצוע העיתונות, כיוון שהסעיף בתקנון האתיקה של המועצה שמכוחו הוגשה התלונה נמחק לאחרונה מהנוסח המעודכן של התקנון, אין מקום לקבל את התלונה. בא-כוח המתלוננת מסר בתגובה כי הסעיף אמנם הוסר מתקנון האתיקה אך הועבר אל נהלי בית-הדין לאתיקה ועל כן הוא שריר וקיים. משום כך בכוונתו להגיש ערעור על ההחלטה.

סעיף 25א' בתקנון האתיקה של מועצת העיתונות, בנוסח שהתקיים עד לחודש שעבר, קרא כך: "עיתונאי שהוגש נגדו ע"י המדינה כתב אישום בשל עבירה פלילית, ידון בעניינו בית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות ויקבע אם יש בעבירה המיוחסת לו קלון למקצוע העיתונאות. קבע בית הדין לאתיקה שבאותה עבירה יש קלון למקצוע העיתונאות, יהיה רשאי לחייב את העיתון להשעות את העיתונאי מעבודתו העיתונאית במידה הראויה, כפי שיקבע בית הדין לאתיקה על פי העבירה ועל פי מכלול הנסיבות, וזאת עד להכרעת הדין הסופית".

בעמותת הצלחה הגישו, באמצעות עו"ד אלעד מן (המשמש גם כיו"ר עמותת "העין השביעית") תלונה נגד מוזס ו"ידיעות אחרונות" על בסיס סעיף זה. "ארנון מוזס משמש כעורך האחראי של ידיעות אחרונות ולמעשה מדובר בדמות העיתונאית הבכירה ביותר בעיתון", נכתב בתלונה שהוגשה למועצת העיתונות. "עובדות כתב האישום, כפי שפורטו בו באריכות מגוללות מסכת אירועים הממחישה בבירור את הקלון למקצוע העיתונות העולה מהעבירות והמעשים המיוחסים למר מוזס. משכך - ראוי כי בית הדין ידון ללא דיחוי בעניינו ויקבע כי יש קלון בעבירות אלו ויורה להשעותו מעבודתו העיתונאית לאלתר ובאופן מוחלט.

מוזס: "תראה ביבי, אנחנו צריכים לעשות הכל מהר כי אני צריך להזיז את הספינה. אני אומר לרון (רון ירון – עורך 'ידיעות אחרונות') ביום ראשון" (צילום מסך מתוך תמלילי השיחות בין בנימין נתניהו ונוני מוזס, חדשות ערוץ 2)

מוזס: "תראה ביבי, אנחנו צריכים לעשות הכל מהר כי אני צריך להזיז את הספינה. אני אומר לרון (רון ירון – עורך 'ידיעות אחרונות') ביום ראשון" (צילום מסך מתוך תמלילי השיחות בין בנימין נתניהו ונוני מוזס, חדשות ערוץ 2)

"לעמדת המתלוננת ראוי אף כי מר מוזס יחדל מלכהן בכל תפקיד אחר הנוגע לעיתון לרבות חברות בדירקטוריון החברות השונות בקבוצת ידיעות אחרונות", נכתב בתלונה, המזכירה גם כי המועצה עצמה קראה למוזס, מיד עם ההודעה על כתב האישום, להשעות את עצמו מניהול ועריכה של העיתון.

בחודש אוגוסט האחרון התכנס בית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות בהרכב חריג של חמישה כדי לדון בתלונה. בראש ההרכב עמד עו"ד חנוך קינן כשלצדו השופט בדימוס אשר גולדין, עודד לבינסון, עליזה ז'זק ויצחק פרי. "ידיעות אחרונות" לא שלח כל נציג לדיון, ואף לא הגיב בכתב לתלונה שהוגשה נגדו ונגד הבעלים.

היום פורסמה החלטת בית-הדין לאתיקה. אב בית-הדין, עו"ד קינן, קבע בהחלטה כי בעבירה המיוחסת למוזס יש אכן קלון למקצוע העיתונות. אשר לחיוב השעייתו ממערכת "ידיעות אחרונות" הזכיר עו"ד קינן כי מועצת העיתונות קראה למוזס להשעות את עצמו כבר עם הגשת כתב האישום, קבע כי גם לדעתו הוא מוזס צריך להשעות עצמו מכל תפקיד בעיתון (אך לא בדירקטוריון), וסיכם כי בכל זאת יש לדחות את התלונה, לאור השינוי שחל בנוסח תקנון האתיקה: "אישור התקנון החדש, נמדד על ידי, כדבר המדבר בעד עצמו, וככזה, קורא, לי לפחות, לעשות חשיבה מחודשת בתיק זה".

השופט (בדימוס) אשר גולדין מצא גם הוא כי קיים קלון בעבירה המיוחסת למוזס ועל כן ראוי היה להשעותו מהעיתון, "אולם, משקבעה מועצת העיתונות את דעתה,
לעניין סעיף 25 הנ"ל, בהסירה אותו מתקנונה, אין לי אלא להצטרף לדעתו של ראש ההרכב, לעניין דחיית העתירה שבפנינו".

ארנון מוזס מגיע למשרדי להב 433 בלוד לחקירה בפרשת שיחותיו עם בנימין נתניהו. 15.1.17 (צילום: קוקו)

ארנון מוזס מגיע למשרדי להב 433 בלוד לחקירה בפרשת שיחותיו עם בנימין נתניהו. 15.1.17 (צילום: קוקו)

עליזה ז'זק החרתה החזירה אחריהם. "נעשה כאן לכאורה שימוש בכוחו של הנילון [מוזס] ובמעמדו בעיתון, שימוש לרעה, המביא לפגיעה בעבודה העיתונאית ולטעמי מטיל קלון על מקצוע העיתונות", כתבה, אך מיד הוסיפה כי לאור ביטול הסעיף אין מקום לקבל את התלונה.

יצחק פרי, שנראה כי החלטתו נכתבה טרם אישור התקנון החדש ולא עודכנה מאז, המליץ מנגד להמתין ולא לחייב את פיטוריו של מוזס מהעיתון. עו"ד עודד לבינסון סבר כי בעבירות המצוינות בכתב האישום נגד מוזס יש "כדי לבסס לגבות ולהשריש את נושא הקלון למקצוע", אולם המליץ להמתין עד לסיום ההליך הפלילי.

לאור כל זאת קבע בית-הדין כי "משהוסר סעיף זה מתקנון מועצת העיתונות, הביעה בכך המועצה את דעתה, לעניין עצם החלתו" ועל כן יש לדחות את התלונה.

עו"ד מן מסר בתגובה: "מקריאה ראשונית של פסק הדין עולה כי ככל הנראה נפלה שגגה בפסק הדין ויצאה תקלה מלפני בית הדין. אמנם, ככל הידוע לנו, הוצא (בניגוד לעמדת הצלחה) הסעיף מנוסח תקנון האתיקה שעודכן לאחרונה, אך הועבר לנהלי בית הדין שהותקנו מכח תקנון העמותה והוא שריר ותקף וקיים.

"מוזר שהודעה על כך לא נמסרה לבית הדין משום שברור שרוב מוחלט של חבריו חשב שנכון יהיה לקבל את העתירה ורק ביטול הסעיף, כפי שחשב בית הדין, הביא לדחייתה. אנחנו נערכים להגיש ערעור על ההחלטה, ומצרים על ההתנהלות הכוללת והתוצאה הסופית המעידה על הרוח הנוכחית במועצת העיתונות. אנחנו מקווים שהתוצאה הסופית תתקן את פסק הדין השגוי הזה ולשם נחתור".