מזה כשנתיים נמנעת הנהלת בתי המשפט מלפנות למנוע החיפוש של גוגל ולבקש להסיר מתוצאותיו פרסומים ביקורתיים נגד שופטים, כך עולה ממכתב ששיגר יועמ"ש מערכת המשפט לארגון העיתונאים בישראל.

בתחילת החודש פרסם נטעאל בנדל ב"הארץ" כי בשנים האחרונות פנה מספר פעמים "צוות למניעת הכפשות שופטים ברשת" של הנהלת בתי-המשפט אל מנוע החיפוש של גוגל וביקש להסיר מתוצאותיו כתבות שהופיעו בין היתר ב"הארץ", "דה מרקר", "גלובס" ו"וואלה". הפניות, כך לפי הפרסום ב"הארץ", נעשו בחלק מהמקרים בלי לעדכן את כלי התקשורת ובלי לדווח למשרד המשפטים. בנדל מנה ברשימתו חמישה פרסומים מהשנים 2015-2018, לגביהם פנתה הנהלת בתי-המשפט.

בעקבות הפרסום ב"הארץ" שיגרה ענת סרגוסטי, אחראית חופש העיתונות בארגון העיתונאים, מכתב למנהל בתי המשפט השופט יגאל מרזל ויועמ"ש המערכת עו"ד ברק לייזר, ובו הביעה "דאגה עמוקה" מהתנהלות מערכת המשפט ביחס לפרסומים עיתונאיים על אודותיה. "התייחסות לטקסטים עיתונאיים - מאמרי פרשנות, ביקורת, דיווח, סיקור - כאל חומר חשוד מדאיגה מאוד בכלל, בעיקר כשהיא מגיעה מכיוון מערכת אכיפת החוק, על אחת כמה וכמה כאשר היא מגיעה מהנהלת בתי המשפט. ואנחנו מבקשים לדעת שהפרקטיקה הזאת נפסקה", כתבה סרגוסטי במכתבה.

במענה למכתבה מבהיר עו"ד לייזר, כפי שגם נמסר בתגובה המקורית לידיעה ב"הארץ", כי בסוף שנת 2019 נכנס לתוקפו עדכון לנוהל המסדיר את פניית הנהלת בתי-המשפט לאמצעי תקשורת בעניין פרסומים שעלולים לפגוע בשופטים, ומאז לא נעשתה כל פניה שכזו.

"הרשות השופטת מתמודדת עם תופעה הולכת וגוברת של ניסיונות לפגיעה בשופטים", נכתב בנוהל המתוקן, "[...] ההתמודדות עם תופעה זו על דרך של קידום הסרת תכנים באמצעות פנייה מטעם רשויות המדינה היא פעולה אשר יש לנקוט בה במשורה" (ההדגשה במקור). "הדבר נכון במיוחד בכל הקשור לביטויים הכוללים ביקורת על רשויות השלטון ובכלל זה על בתי המשפט". עוד מוסיף הנוהל כי "ככל שמדובר בגורם בכיר יותר, מצופה סיבולת גבוהה יותר ביחס לביטויים עולבים".

"בהתאם לנוהל העבודה, קיבלה על עצמה הנהלת בתי המשפט לפעול רק במקרים חריגים שבמסגרתם מופץ תוכן פוגעני העולה כדי ביצוע עבירה פלילית של זילות בית משפט, הסתה לאלימות, פגיעה חמורה בפרטיות והפצת חומר אסור בפרסום לשם מניעת נזק של ממש", כתב עו"ד לייזר לארגון העיתונאים, והוסיף: "אציין ואדגיש עוד, שממחצית שנת 2018 לא היו פניות להסרת פרסומים כאמור בפנייתך".