"הארץ", 9.4.2020

"הארץ", 9.4.2020​

• תודה, יואב ריבק