שבוע אחרי שהתריע מפני מעקב של הממשלה אחר עיתונאים, עתר הבוקר ארגון העיתונאים לבג"ץ נגד ראש הממשלה, היועץ המשפטי לממשלה, השב"כ ומשטרת ישראל כדי שיחריגו את העיתונאים מתקנות שעת החירום המאפשרות איכון של אזרחי המדינה.

במסגרת המאבק של מדינת ישראל בהתפשטות מגפת הקורונה תוקנו בימים האחרונים תקנות שעת חירום המאפשרות לשב"כ לאתר באופן רטרואקטיבי את מיקומם של אזרחי המדינה לפי איכון מכשירי הטלפון הסלולרי שלהם. התקנות הללו, טוענים בארגון העיתונאים, מאפשרות גם "איכון בלתי מוגבל ופוגעני, וכן שמירת נתוני איכון, של עיתונאים העושים מלאכתם העיתונאית במסגרת עיתונות חוקרת ומבקרת, ופוגעות, בשל כך, בצורה שאינה מידתית בחופש העיתונות ובעקרון של חסיון מקורות עיתונאים".

בעתירה, שהוגשה על-ידי עורכי-הדין אמיר בשה וד"ר מורן סבוראי, נטען כי דווקא בעת חירום כמו זו שבה אנו נמצאים יש חשיבות רבה לבקרה של התקשורת על השלטון. "הביקורת העיתונאית אינה יכולה להתקיים ללא כלי העבודה העיקרי שלה (המשול ל'סכין מנתחים' בעבודת הרופא המנתח) שהוא החסיון העיתונאי. פגיעה בחופש העיתונות באמצעות פגיעה בעקרון החשוב של חסיון מקורות עיתונאיים עלול לפגוע קשה, בצורה בלתי מידתית וחמורה, בחופש העיתונות, ובתוך כך בדמוקרטיה הישראלית, בשלטון החוק, ואף בבריאות הציבור", נטען בעתירה.

"ללא ביטול התקנות ו/או תיקונן הדרמטי באופן שיאפשר שמירה על חופש העיתונות וחסיון מקורות עיתונאיים, עלול להיווצר אפקט מצנן משמעותי שיגרום לפגיעה ישירה או עקיפה ביכולת של עיתונאים לבצע מלאכתם".

בארגון העיתונאים מזכירים כי התקנות מהשבוע האחרון תוקנו בהליך בזק, ללא פיקוח של הכנסת, וזאת בשונה מהמתרחש בכל מדינה דמוקרטית אחרת, ומעלים חשש כי במידע שייאסף יעשה שימוש לרעה על ידי רשוית השלטון וכן שידלוף החוצה לגורמים שלא אמורים להיחשף אליו.

לפי הארגון, הנוסח הכללי של התקנות עלול לפגוע אנושות בחופש העיתונות, דווקא במועד שבו היא חיונית יותר מבשגרה. "גם בישראל, וגם במועד כתיבת שורות אלה, יש ליקויים מסוימים בהתנהלות הרשויות ביחס למשבר האמור, וחשוב ביותר כי 'שוק הדעות החופשי', שאחד מאדניו החשובים הוא העיתונות החופשית, ייוותר פתוח לחלוטין דווקא לעת הזו", נטען בעתירה.

לפיכך דורש ארגון העיתונאים לבטל את התקנות, או למצער לשנות את נוסחן כך שיובהר כי לא יחולו על עיתונאים כלל או שהחלת המעקב אחר עיתונאים תדרוש אישור של שופט מבית-משפט מחוזי והוא יבוצע באופן מוגבל.

2187/20

להורדת הקובץ (PDF, 328KB)