בניגוד למבזקים שפורסמו באתר "הארץ", היישובים נתיב-העשרה, גבים, נחל-עוז וניר-עם (ולפי "הארץ": "נרעם") אינם נמצאים במועצה האזורית אשכול. הקיבוצים גבים, נחל-עוז וניר-עם משתייכים למועצת שער-הנגב, ומושב נתיב-העשרה משתייך למועצת חוף אשקלון.

אתר "הארץ", 12.11.2019

אתר "הארץ", 12.11.2019

אתר "הארץ", 12.11.2019

אתר "הארץ", 12.11.2019