"ידיעות אחרונות", 22.10.2019

"ידיעות אחרונות", 22.10.2019​

• תודה, רובי המרשלג