בחברת ג'רוזלם-פוסט בע"מ, החברה המרכזית בקבוצת ה"ג'רוזלם פוסט" של אלי עזור, מועסקים כ-500 עובדים, כך עולה מהודעה שמסרה לאחרונה הסתדרות העובדים הלאומית לבית-הדין לעבודה, שבה היא חוזרת בה מהצהרתה כי היא הארגון היציג בקבוצה.

ההסתדרות הלאומית הכריזה לפני כחודשיים כי היא הארגון היציג בקרב עיתונאי הקבוצה, הכוללת בין היתר את עובדי ה"ג'רוזלם פוסט", "מעריב" ואתרי האינטרנט שלהם. כשבועיים לאחר מכן גם הודיע ארגון העיתונאים של ההסתדרות הכללית על היותו הארגון היציג של עיתונאי עיתון "מעריב", שאינו ישות משפטית עצמאית אלא מותג שמופעל על-ידי קבוצת התקשורת של עזור.

מאז ההכרזה הכפולה על היציגות, שבאה על רקע תוכנית קיצוצים ב"מעריב", התנהל דין ודברים בין הצדדים בפני השופטת מיכל נעים-דיבנר בבית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב–יפו. אחת מנקודות המחלוקת העיקריות היתה ההתנגדות של חברת ג'רוזלם-פוסט לחשוף את מספר העובדים בה, בטענה כי זהו סוד מסחרי. אלא שללא חשיפת מספר העובדים לא יכלו לדעת בהסתדרות הלאומית האם אכן השיגו את תמיכת שליש מהעובדים הנדרשת כדי להפוך לארגון יציג.

בדיון שנערך לפני כשבועיים המליץ בית-הדין לעורכי-הדין ירון קרמר ואייל דיין, באי-כוח חברת ג'רוזלם-פוסט, להעביר נתונים על מספר העובדים המועסקים בחברה לידי נציגי ההסתדרות הלאומית ובאי-כוחה, עורכי-הדין בנימין טואף וחיים שרביט. בחברה הסכימו, בכפוף להתחייבות לשמור את הנתונים תחת חיסיון. הנתונים המדויקים נותרו חסויים, אך המספר הכללי נחשף בכל זאת בהתדיינות המשפטית.

לפני ימים אחדים הודיעה הסתדרות העובדים הלאומית לבית-הדין כי לאור הנתונים שקיבלה היא חוזרת בה מהכרזתה על היותה הארגון היציג בחברת ג'רוזלם-פוסט. לפי טענת ההסתדרות הלאומית, בעבר נאמר לה כי 126 טפסי ההצטרפות של עובדי ג'רוזלם-פוסט אינם מספיקים כיוון שמדובר בכשישית מכלל עובדי החברה. על כן, הוסיפה, ציפתה לגלות כי בחברה עובדים כ-750 עובדים. עם זאת, כך לפי ההסתדרות הלאומית, נוכחה לדעת כי בחברה מועסקים כ-500 עובדים. כך או כך, מספר החותמים אינו מספיק ליציגות.

בהסתדרות הלאומית הוסיפו כי גם בימים אלה ממשיכים להצטרף לשורותיה עובדים מחברת ג'רוזלם-פוסט ועל כן היא מותירה בידי בית-הדין את ההחלטה האם למחוק את בקשת ההכרה ביציגות או להמתין "פרק זמן מסוים" כדי לאפשר לה להודיע האם אכן הגיעה ליציגות. בג'רוזלם-פוסט התקוממו על בקשה זו, וטענו כי היא "מקוממת ומופרכת" ומעידה על חוסר תום הלב של ההסתדרות בהליך.

31676-05-19