לקראת הבחירות הפיץ תאגיד השידור הישראלי לעיתונאיו סדרת כללים להתנהגות ברשתות החברתיות, שבהם מוזכר לכתבי התאגיד כי החשבונות הפרטיים שלהם ברשתות אינם פרטיים לחלוטין. כך למשל, לפי הכללים, לעיתונאי התאגיד אסור להביע תמיכה במועמד פוליטי ו"לשתף" דעה פוליטית.

על העיתונאים, כך מובהר, מוטלת בין היתר החובה להתבטא באופן שלא יפגע במוניטין התאגיד, להקפיד על גילוי נאות שלפיו הם עובדי התאגיד בכל פעם שהם מפרסמים מידע הקשור לעבודתם, ולהימנע מניהול ויכוחים פוגעניים או כתיבת תגובות פוגעניות. עם זאת, כך מובהר, עובדי התאגיד רשאים לחסום גולשים פוגעניים.

בקוד האתיקה של התאגיד, שפורסם כבר לפני כשנה וחצי, ישנה התייחסות כללית להתנהלות הראויה של עובדי התאגיד ברשתות החברתיות. "הפעילות באמצעות חשבונות, פרופילים או דפים אישיים ברשתות החברתיות מאפשרת לנו מרחב ביטוי המתבסס, לפחות בחלקו, על המוניטין שלנו כעובדי התאגיד. נפעל ברשתות החברתיות מתוך הכרה בזיהוי ובמיתוג שלנו כעובדי התאגיד, ונקפיד על שמירת אמון הציבור ועל תרבות דיבור ודיון", נכתב בקוד האתיקה.

בהמשך מובהר: "כאשר נפרסם ברשתות החברתיות מידע הקשור במישרין או בעקיפין לעבודתנו בתאגיד, נקפיד על הצגתנו כעובדי התאגיד ועל מימוש הכללים בקוד זה".

בחודשים האחרונים, במטרה להרחיב את הסעיפים הללו ולאור הנחיה של ועדת האתיקה במועצת התאגיד, פעלה ועדת האתיקה הפנימית של התאגיד, בראשות  ד"ר ענת פלג, להפצת סקר בקרב העיתונאים העובדים בתאגיד כדי למפות את עמדותיהם בשאלת ההתבטאויות הראויות ברשתות החברתיות. לפי המכתב שהפיצה הוועדה לעובדים, כ-100 עיתונאים נטלו חלק בסקר, ועל בסיס תשובותיהם, לצד דיונים בוועדת האתיקה, נקבעו שמונה כללים להתנהגות ברשתות החברתיות.

בכללים נקבע כי על העיתונאים להימנע מ"קריאה פומבית להצביע למועמד פוליטי או למפלגה ספציפית" ומ"פעילות לטובת גוף פוליטי". עוד נקבע כי העיתונאים נדרשים להימנע מ"שיתוף דעה פוליטית (share) בחשבונות של עובדי התאגיד שלא למטרות סיקור פוליטי". בנוסף, עיתונאי התאגיד נדרשים להימנע ממתקפות אישיות בוטות על גורמים שמסוקרים על-ידי התאגיד, וכן מול גולשים ועיתונאים מתחרים.

"במקרה של חוסר בהירות", מובהר בכללים שהופצו, "אם הפוסט או הציוץ שאנו מתעתדים לפרסם תואם את כללי האתיקה של תאגיד השידור הציבורי, נשאל עצמנו את השאלות הבאות: האם היינו מפרסמים עמדות דומות בשידור? היש בסיס לחשש שניתפס כמוטים בסיקור? האם הפרסום עלול להשפיע על תפיסת הקוראים את מוניטין הגינות והמקצוענות של השידור הציבורי? הייתכן והפרסום יסכל את יכולתם של עמיתינו לבצע את עבודתם העיתונאית?".