הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

מסמכי היועץ המשפטי לממשלה

כתב החשדות נגד בנימין נתניהו, 28.2.19

החלטת היועץ המשפטי לממשלה בנוגע לתיקים שבהם נחקר בנימין נתניהו, 28.2.19

העמדות השונות בנוגע לפרשות שבהן נחקר בנימין נתניהו 28.2.19

עיקרי כתבי החשדות נגד בנימין נתניהו, ארנון מוזס, שאול ואיריס אלוביץ' וזאב רובינשטיין, 28.2.19

תביעות ייצוגיות

תביעה ייצוגית שהוגשה נגד קבוצת "ידיעות אחרונות", 2017

תביעה ייצוגית שהוגשה נגד אתר "וואלה", 2018

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.

גולשים המחזיקים בידיהם מסמכים שיש תועלת בחשיפתם לאור השמש מוזמנים לפנות אלינו ולמסור אותם באמצעות כתובת האימייל contact@the7eye.org.il