הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

כתב האישום המעודכן

כתב האישום המתוקן שהוגש נגד בנימין נתניהו, ארנון מוזס, שאול אלוביץ' ואיריס אלוביץ', 2020, בצירוף נספחים ורשימת עדים

כתב האישום: גרסה מקורית

כתב האישום המקורי שהוגש נגד בנימין נתניהו, ארנון מוזס, שאול אלוביץ' ואיריס אלוביץ', 2019, בצירוף נספחים ורשימת עדים

מסמכי היועץ המשפטי לממשלה

כתב החשדות נגד בנימין נתניהו, 28.2.19

החלטת היועץ המשפטי לממשלה בנוגע לתיקים שבהם נחקר בנימין נתניהו, 28.2.19

העמדות השונות בנוגע לפרשות שבהן נחקר בנימין נתניהו 28.2.19

עיקרי כתבי החשדות נגד בנימין נתניהו, ארנון מוזס, שאול ואיריס אלוביץ' וזאב רובינשטיין, 28.2.19

חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, שאוסרת על נתניהו לטפל בעסקיו של שאול אלוביץ', 14.6.16

פרוטוקולים

פרוטוקול הדיון הראשון במשפטם של בנימין נתניהו, ארנון מוזס ובני הזוג שאול ואיריס אלוביץ', 24.5.2020 | גרסה מורחבת, על בסיס הקלטת הדיון

פרוטוקול עדות אילן ישועה

פרוטוקול עדויות אבירם אלעד, מיכל קליין ועמית אשל

מסמכים נוספים

תגובת המדינה לטענתו של שאול אלוביץ' על הסתרת ראיות, 26.7.2020

תביעות ייצוגיות

תביעה ייצוגית שהוגשה נגד קבוצת "ידיעות אחרונות", 2017

תביעה ייצוגית שהוגשה נגד אתר "וואלה", 2018

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.

גולשים המחזיקים בידיהם מסמכים שיש תועלת בחשיפתם לאור השמש מוזמנים לפנות אלינו ולמסור אותם באמצעות כתובת האימייל contact@the7eye.org.il