להורדת הקובץ (PDF, 288KB)

הקובץ המוצג כאן מכיל מידע שהושחר על-ידי היועץ המשפטי לממשלה אך נחשף על-ידי עידו קינן בבלוג "חדר 404". בגרסה המקורית והמושחרת של המסמך ניתן לעיין כאן