בסקירת העיתונות של "העין השביעית" הוקדשו שתי פסקאות לתיקון טעויות שנפלו ב"גלובס" באשר לזמן שחלף מאז חצה יוליוס קיסר את נהר הרוביקון.

"העין השביעית", 11.1.2019

"העין השביעית", 11.1.2019

אך כפי שכתב לנו הקורא המסור רועי מאור, גם בתיקון נפלה טעות שיש לתקנה. "התאריך המקובל לחציית הרוביקון הוא 10 בינואר בשנת 49 לפני הספירה", מאשר מאור, אך מוסיף: "כמה זמן חלף מאז? ובכן, יש להניח שכולם יסכימו שבין שנת 49 לפני הספירה ובין שנת 1 לפני הספירה חלפו 48 שנים (49-1=48). באותה מידה יהיה מקובל על הכל שבין שנת 1 לספירה לבין שנת 2019 לספירה חלפו 2,018 שנה (2019-1=2018).

"עד כה, בסך הכל, מדובר ב-2,066 שנים (2,018+48=2,066). נשאר רק לחשב כמה שנים חלפו בין שנת 1 לפני הספירה לבין שנת 1 לספירה. מכיוון שלא היתה שנת אפס, מדובר בשנה אחת בלבד. אם כן, בסך הכל חלפו 2,067 שנים (2,066+1=2,067) בין שנת 49 לפני הספירה לבין שנת 2019 לספירה; ולא 2,068 כפי ש'תיקנתם'".