בורג קטן שנשבר במכונת התרגום של "הארץ" ברא מלחמה פנטסטית שאירעה במאה שעברה, בין יפן הקיסרית ל"ברית המעצמות" – אימפריה נשכחת שעקבותיה אבדו בעשן הזמן (בדיווח המקורי של ה"גרדיאן" כינו אותה בפשטות "הכוחות הסובייטיים").