"מקור ראשון", 12.10.2018

"מקור ראשון", מודעה, 12.10.2018

• תודה, אביאל שירצקי