"מעריב הבוקר", 14.6.2018

"מעריב הבוקר", 14.6.2018

• תודה, נמרוד הלברטל