בעיתון "מקור ראשון" פרסמו ביום שישי האחרון דיווח על ממצאי סקר שבחן את עמדות היהודים בישראל כלפי יהדות ארה"ב. על אף שהסקר בוצע בקרב יהודים בלבד, קוראי העיתון היו עשויים להבין בטעות כי ממצאיו משקפים את עמדות כלל הציבור הישראלי. הטעיה שכזו עומדת בניגוד מפורש לתקנון האתיקה של מועצת העיתונות, כמו גם לקביעות שהתקבלו לאחרונה בבית-הדין לאתיקה בנושא פרסום ממצאי סקרים.

בכפולה הפותחת של "מקור ראשון" פורסמה ביום שישי האחרון ידיעה מאת צביקה קליין תחת הכותרת "כחצי מהישראלים מעריכים: יהודים אמריקנים לא אורתודוקסים - יתבוללו". עם זאת, מקריאת גוף הידיעה עולה כי הכותרת מתבססת על סקר שערכה חברת פאנלס-פוליטיקס בהשתתפות "2,050 יהודים מישראל, מכל המגזרים ומכל שכבות החברה, בני 18 ומעלה". במילים אחרות, הסקר נערך בקרב מדגם של יהודים בלבד ולא בקרב מדגם של כלל הישראלים.

אמנם במקרה שכזה, ולהבדיל ממרבית הסקרים שנעשים בקרב יהודים בלבד, דומה כי עצם ההדרה של האוכלוסייה הערבית אינה הבעיה העיקרית בסקר. בהחלט ניתן לקבל את הטענה שהיחס ליהדות ארה"ב רלוונטי לבדיקה בקרב יהודים בישראל בלבד יותר מאשר בקרב ערבים החיים בישראל (אף כי גם על חייהם משפיעה יהדות ארה"ב). ובכל זאת, גם אם יש הצדקה לסקור את עמדת היהודים בלבד אין הצדקה להטעות את הקוראים.

"מקור ראשון", 25.5.2018

"מקור ראשון", 25.5.2018

לא רק בכותרת הדיווח של קליין נעשה שימוש בביטוי המטעה "ישראלים". גם בגוף הידיעה, לצד הביטוי "היהודים בישראל" או "ישראלים יהודים", נכתב פעם אחר פעם גם על עמדת "הישראלים".

"רוב הישראלים מאמינים שיהודי ארה"ב חשובים מאוד לעתיד ישראל"; "על אף החשיבות שהישראלים רואים ביהודי ארה"ב"; "הישראלים אינם מעודדים ממצבם של יהודי ארה"ב"; "46 אחוז מהישראלים מאמינים שבתוך עשור עד 20 שנה, מי שלא חי חיים אורתודוקסיים בארה"ב יתבולל"; "90 אחוז מהישראלים טוענים שהם תומכים בפרויקט תגלית"; "הישראלים אינם רוצים ש'יתערבו להם'"; "55 ‬אחוזים מהישראלים אינם חושבים שיש להתחשב ביהודי ארה"ב בנושאי ליברליזם דתי"; "67 אחוז מהישראלים חושבים שאין להתחשב בדעתם של  יהודי ארה"ב על הבנייה בהתנחלויות".

בכל אחד מהמקרים הללו הביטוי "ישראלים" מטעה, שכן בפועל הכוונה היא ליהודים הישראלים בלבד.

רק לאחרונה קבע בית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות כי "פרסום סקר שנערך בקרב ציבור מסוים כאילו נערך בקרב כלל הציבור או מתן כותרת ממנה משתמע כך (אף אם נאמר אחרת בגוף הכתבה) מהווים הדרה פר-סה". לפי בית-הדין, "האמירה שממנה משתמע ש'הציבור' או ה'ישראלים' אינם כוללים מגזר מסוים מקרב אזרחי ישראל היא מקוממת במיוחד, ומשכך היא עומדת בניגוד לסעיף 14 לתקנון האתיקה, ולא רק בניגוד לסעיפים 4(א) ו-6(ד) כפי שהראינו לעיל. זוהי, בעינינו, עבירה אתית חמורה".

החלטה זו של בית-הדין פורסמה רק לאחר הופעת גיליון "מקור ראשון" ובו הדיווח המטעה, אולם גם בהחלטה מלפני כחצי שנה הובהר כי ניסוח כותרת כמו זו שמתנוססת מעל הדיווח של קליין ב"מקור ראשון" הוא מטעה ופסול מבחינה אתית.

"הצגתה בכותרת של עמדת 'הישראלים', 'תושבי ישראל' או ה'ציבור', כאשר הלכה למעשה מדובר בעמדת מדגם ה'יהודים' – פשוט מטעה", קבע בית-הדין כבר בסוף השנה שעברה. "לא היה כל קושי לומר במפורש בכותרת כי מדובר בעמדת ה'יהודים'. לא היה כל צורך להאריך את הכותרת על מנת לדייק, מכאן, שהרושם המטעה העולה מן הכותרת – אין מקורו בניסיון לתמצת את העיקר".

בתגובה לפניית "העין השביעית" הפנה הכתב צביקה קליין לעורך "מקור ראשון" חגי סגל, שסירב למסור תגובה.