השפה האנגלית העניקה למלה "מגזין" כמה משמעויות. אחת מהן היא כתב עת; אחת אחרת היא מחסנית של כלי ירייה. בדף הבית של "הארץ" הגישו לקוראים דיווח מתורגם על הרקע החברתי של צעיר אמריקאי שביצע טבח בתלמידים, ובחרו באפשרות הפחות מתבקשת: הרוצח, מתברר, "אסף מגזינים של תחמושת".

"אסף מגזינים של תחמושת". אתר "הארץ", דף הבית (פרט), 15.2.18

"אסף מגזינים של תחמושת". אתר "הארץ", דף הבית (פרט), 15.2.18