באתר mako שוב פרסמו סקר דעת קהל שבדק סוגיה הנוגעת לכלל האוכלוסייה בישראל אך בוצע בקרב מדגם מייצג של יהודים בלבד. זהו הסקר המפלה השני שהאתר מפרסם בתוך שבועיים.

רונית מורגנשטרן דיווחה שלשום (22.10) על ממצאי סקר שבחן כיצד קבעו מוכרים של כלי רכב את ערכו – לפי מחירון, התייעצות עם מוסכניק, בדיקת מודעות באינטרנט או באופן אחר. שאלה נוספת שבדק הסקר נגעה למידת החשיבות שיש לאחד המחירונים בעת קנייה או מכירה של רכב משומש. רק מי שקרא את הידיעה עד סופה יכול היה לדעת כי הסקר בוצע בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בישראל. זו אמנם אוכלוסיית הרוב במדינה – אך עדיין ישנם כ-20% לא-יהודים בתוך אותה אוכלוסייה, יותר ממיליון אזרחים שמהם הסקר של mako התעלם.

אם לא די בכך, העובדה כי מדובר בסקר אפרטהייד הוחבאה. למעט הגילוי הבלתי נאות שפורסם בתחתית הרשימה, מקריאת הטקסט עצמו נוצר הרושם כי הסקר בחן את עמדות כלל הציבור בישראל, ולא רק את אלו של היהודים. כך, לדוגמה, נכתב כי הסקר מעלה "שאמנם המחירון עדיין זוכה לאמון של חלק לא מבוטל מהציבור, אבל מולו מתייצבים כוחות אחרים, חזקים לא פחות". בפועל, כאמור, לא מדובר בחלק לא מבוטל מהציבור אלא רק מהציבור היהודי בלבד.

בתחילת החודש פרסם אתר mako סקר על ההעדפות הטלוויזיוניות של הצופים בישראל, שאף הוא בוצע בקרב יהודים בלבד. בחודש יולי האחרון פרסם האתר ממצאי סקר על בני נוער שבוצע בקרב יהודים בלבד, בחודש מאי של השנה שעברה פרסם סקר על התפיסות הדתיות של "הישראלים", שנערך בקרב יהודים בלבד, וכמה חודשים אחר-כך פרסם האתר סקר שבדק "מה מעצבן ישראלים" שאף הוא נערך בקרב יהודים בלבד.

המצבור הזה מציב את אתר mako במקום גבוה ברשימת כלי התקשורת המפלים את החברה הערבית בסקרי דעת קהל. עד לאחרונה התבלט בכך "ישראל היום", אולם מאז חילופי העורכים בחינמון כל הסקרים שערך ופרסם בוצעו בקרב מדגם מייצג של כלל האוכלוסייה, כפי שראוי שיתבצעו כל סקרי דעת הקהל המוקדשים לנושאים הנוגעים לכלל האוכלוסייה. האם ב-mako מנסים למלא את החלל החשוך שנותר?