ארגון העיתונאים בישראל פנה אתמול (11.9) לבית-הדין לעבודה בתל-אביב–יפו בבקשה שיורה להנהלת "הארץ" לעצור את הפיטורים המתוכננים בעיתון.

על פי הבקשה, שהוגשה באמצעות עורכי-הדין ד"ר מורן סבוראי ואמיר בשה, הנהלת "הארץ" מתכננת לבצע שינויים מבניים בעיתון, וזאת באורח חד-צדדי ומבלי להיוועץ עם נציגות העובדים כפי שמחייב אותה החוק.

ארגון העיתונאים מתאר בפנייתו לבית-הדין כיצד הנהלת "הארץ" הכחישה לפני שבועות אחדים כי בכוונתה לבצע שינוי מבני כלשהו בעיתון. בהמשך, עם התגברות השמועות על מהלך מקיף של צמצומים, שינויים ארגוניים ופיטורים, שב ופנה ועד העיתונאים להנהלה עד שבסוף החודש הקודם, בפגישה בין נציגי הצדדים, הודיעה ההנהלה כי בכוונתה אכן לערוך שינויים מבניים, כולל פיטורים.

עורך "דה-מרקר" היוצא, סמי פרץ (צילום: "העין השביעית")

עורך "דה-מרקר" היוצא, סמי פרץ (צילום: "העין השביעית")

ארגון העיתונאים מתאר כיצד במהלך ישיבה זו נודע להם לראשונה על מהלך נוסף, רב משמעות, שצפוי להתרחש בחברה. "במקביל לקיומה של הישיבה, הודיעה החברה על החלפת העורך הראשי של ה'דה מרקר' בעורך חדש והכפפתו של העורך החדש לעורך עיתון הארץ באופן הבא: כמה רגעים לאחר תחילת הישיבה יצא מו"ל 'הארץ' [עמוס שוקן; א.פ] מחדר הישיבות בעודו מתריס לעבר הוועד שהוא הולך לעשות מעשה (שאותו לא פירט) כתגובה על אכזבתו מוועד העיתונאים. לאחר כמה דקות הוא הוציא מייל לכלל העובדים על חילופי עורכים ראשיים ב'דה מרקר' וחזר לחדר הישיבות. הלכה למעשה, חברי נציגות העובדים נאלצו ללמוד על השינוי המבני בעודם יושבים אל מול ההנהלה וקוראים את המייל שנשלח בצורה מתריסה לכלל העובדים, כאמור".

"החברה", מוסיפים בארגון, "אף הודיעה בישיבה כי בכוונתה להביא לסיום העסקה של 10 עיתונאים לצד קליטת 8 עיתונאים חדשים. אם לא די באמור, החברה ציינה גם בישיבה כי הכפפת 'דה מרקר' לעיתון הארץ אינו שינוי מבני ואין צורך לערוך הליך היוועצות בגינו".

בפגישה נוספת בין נציגי העובדים להנהלה, שהתקיימה בשבוע שעבר, "ציינה החברה כי בכוונתה להביא לסיום העסקתם של 10 עובדים ללא פירוט על איזה עובדים מדובר, באיזה תפקידים או מחלקות", נטען בפניית הארגון. "בנוסף, החברה לא ציינה את מלוא המשמעות הכלכלית של סיום העסקתם של העובדים והסתפקה בהצגה חלקית של נתונים". בארגון מדגישים כי "על נציגות העובדים מוטלת החובה לייצג את העובדים, במיוחד בשעתם הקשה וככל שיש כוונה לפטרם, ומקל וחומר שכך הוא שעה שעל פי הודעה קודמת של החברה הכוונה היא לערוך פיטורים לצד קליטתם של עובדים חדשים (על פני הדברים, בשיטת 'הדלת המסתובבת'). נציגות העובדים אינה יכולה לעמוד מנגד במצב זה".

לפיכך, בארגון טוענים כי הנהלת "הארץ" "פועלת בניגוד להלכה הפסוקה, הברורה והחד-משמעית בכל הנוגע לביצוע שינויים מבניים במקום העבודה ובוודאי לשינויים בעלי השפעה על העובדים - על ביטחונם התעסוקתי ותנאי עבודתם תוך כוונת החברה להביא אף לפיטורים עקב שינויים מבניים, הן במישור האישי ובוודאי במסגרת מפעל מאורגן שיחסי העבודה בין הצדדים נרקמים בו במסגרת התארגנות עובדים ראשונית".

טרם הוגשה תגובת "הארץ" לבקשת ארגון העיתונאים, אולם בפגישה שקיים אתמול המו"ל עמוס שוקן עם עובדיו, לאחר הגשת הבקשה לבית-הדין, הצהיר כי מערכת "דה מרקר" לא תאוחד עם זו של "הארץ", כי "דה מרקר" ימשיך לצאת בגיליון נפרד וכי גיליון שישי ("מרקרוויק") לא ייסגר.

26108-09-17

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 2.12MB)